Menu

Jadłospis dieta

Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

O Boże, jakże serce moje 

przepełnione pociechą! Nie daj,

abym się przeto czuł bezpiecznym,

bo właśnie mogłoby nas

prędkie zasmucenie spotkać