Menu
Historia

Dziś…
Kolorowe sale, dziecięcy gwar, zdobywanie nowych umiejętności, radosne chwile spędzane na zabawie, spotkania z ciekawymi ludźmi, doświadczanie Boga – Ochronka… czyli miejsce, gdzie zadaniem wychowawcy jest zaspokajać potrzeby związane z rozwojem i doskonaleniem osobowości dziecka zarówno w rozwoju duchowym, umysłowym jak i fizycznym. Ochronka – taką nazwą określano Panewnickie przedszkole Sióstr Służebniczek, które od 2008 roku funkcjonuje na zasadach Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego.


U początku…
Historia panewnickiej ochronki jest bardzo bogata i sięga czasów powojennych. 1.09.1949, w Domu św. Anny otwarto ochronkę pod nazwą „ Przystań Dziecka” – miała ona na celu przyjść z pomocą matkom pracującym. Uczęszczało do niej ok. 50 dzieci w wieku 2-5 lat. Nieco później ochronka została przeniesiona do nowego domu lecz z polecenia władz państwowych zaprzestała swej działalności w 1962 r. Ponownie otwarta 1.02.1976 r. zgromadziła w swoich progach czworo dzieci. W szybkim czasie liczba dzieci uczęszczających do ochronki doszła do 50. Utworzono dwie grupy wiekowe: młodsza i starsza. Od tego czasu ochronka jest czynna i siostry nadal posługują tym najmniejszym w trzech grupach wiekowych.

 

Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

Abyście w świętym posłuszeństwie

postępowały za Oblubieńcem Waszym,

który stał się posłusznym,

a posłusznym aż do śmierci krzyżowej