Menu
  • pociąg
  • statek
  • plac
  • statek2
Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

Ubodzy, nie śmiejący wyciągnąć

rękę po jałmużnę, szczególną

obudzają we mnie litość